Hudební nauka
Hudební nauka 1 a Hudební nauka 2. Jejich záměrem je především zaujmout a neodradit děti od těch „hrozných not, křížků a béček, stupnic, intervalů či akordů“ atd. Nevysypeme na dítě desítky a stovky nových pojmů, pod kterými si neumí nic představit. Krok za krokem a na konkrétních příkladech a písničkách, které děti znají jim vysvětlujeme to, co právě potřebují. Hlavní myšlenkou je srozumitelnost, srozumitelnost a zase srozumitelnost. A možnost vyzkoušet si vše na jednoduchých příkladech. K čemu by ovšem byly veškeré výklady o hudbě na papíře bez možnosti poslechnout si to? Proto je součástí publikace CD, na kterém jsou všechny probírané prvky nauky ještě jednou vysvětleny a předvedeny na nejběžnější hudební nástroje – klavír, kytara a zobcová flétna, případně zazpívány. Tím je výrazně podpořena konkrétní představa dítěte a je mu značně usnadněno samostudium. Pro dětské oko jsme nešetřili ani na provedení, proto je celá publikace celobarevná a pestrá.

objednávka
ukázka

Hudební nauka 1

Obsahem jsou především základy hudební nauky. Zvuk, tóny a hluky, vlastnosti tónů, základní tónová řada, zvýšené a snížené tóny, enharmonické záměny, zápis tónů do not a čtení not, vlastnosti tónů v notách, rytmus, princip tónin a stupnic, durové stupnice s křížky a béčky, přirozené mollové stupnice s křížky a béčky, paralelní stupnice. Na konci každé je pod názvem Zkus to taky několik „soutěžních“ otázek, jejichž řešení je na konci publikace. Součástí publikace je CD se zvukovými ukázkami k jednotlivým tématům.

Hudební nauka 1 - klikni pro ukázku

objednávka
ukázka

Hudební nauka 2

Navazuje na znalosti z prvního dílu. Zabývá se neméně srozumitelně dalšími potřebnými znalostmi z hudební nauky, jakými jsou intervaly a jejich obraty, enharmonické intervaly, akordy a jejich stavba, kvintakordy, obraty kvintakordů, septakordy a jejich obraty a základními harmonickými funkcemi. Doplněny jsou stupnice harmonická a melodická moll. Pod názvem Zkus to taky je na konci každé části řada „soutěžních“ otázek. Správná řešení jsou na konci publikace. Součástí publikace je CD se zvukovými ukázkami k jednotlivým tématům.

Hudební nauka 2 - klikni pro ukázku

Další naše publikace a zpěvníky ZDE

 

copyright © webdesign HITBOX 2003